Edwardsburg Eddies

Name Gender Hand Primary Level
Avery Wrigley Boy Right Junior Varsity Stats
Blake Ellis Boy Right Varsity Stats
Brandon Bowker Boy Right Junior Varsity Stats
Brandon Hosang Boy Right Varsity Stats
Brayden Hardy Boy Right Varsity Stats
Catarina Mcguire Girl Right Varsity Stats
Donaven Gordon Boy Right Junior Varsity Stats
Donny Myers Boy Right Junior Varsity Stats
Elek Widman Boy Right Junior Varsity Stats
Ella Yowell Girl Right Varsity Stats
Eucris Ugay Girl Right Varsity Stats
Gracelin Haas Girl Right Varsity Stats
Hailey Horton Girl Right Varsity Stats
Hayden Lindley Boy Right Junior Varsity Stats
Hunter Holmes Boy Right Varsity Stats
Jacob Swihart Boy Right Junior Varsity Stats
Keagan Haven Boy Right Junior Varsity Stats
Mahayla Brown Girl Right Varsity Stats
Nick Fedder Boy Right Junior Varsity Stats
Nicollette Maurer Girl Right Varsity Stats
Noah Bringham Boy Right Varsity Stats
Noah Coleman Boy Right Junior Varsity Stats
Riley Benson Boy Right Junior Varsity Stats
Split Boys Boy Right Varsity Stats
Split Girl Girl Right Varsity Stats
Steve Anders Boy Right Junior Varsity Stats
Tibor Widman Boy Right Junior Varsity Stats
Zora Nowak Girl Right Varsity Stats