Troy Colts

Name Gender Hand Primary Level
Aiden Mcgahey Boy Right Varsity Stats
Boys V Split Score Boy Right Varsity Stats
Brendan Kasa Boy Right Varsity Stats
Daniel Xiao Boy Right Junior Varsity Stats
Donald "dj" Hills Boy Right Junior Varsity Stats
Ethan Fischer Boy Right Junior Varsity Stats
Jack Sowinski Boy Right Varsity Stats
Jacob Walters Boy Right Junior Varsity Stats
Kyle Fetherolf Boy Right Junior Varsity Stats
Matthew Zhao Boy Right Junior Varsity Stats
Nathanael Lu Boy Right Junior Varsity Stats
Ryan Chisholm Boy Right Varsity Stats
Ryan Morris Boy Right Junior Varsity Stats
Split Score (boys Jv) Boy Right Junior Varsity Stats
Vince Alongi Boy Right Junior Varsity Stats